Welkom

Waarmee kan Eric de Bruin Interim en Advies opdrachtgevers helpen? Met het realistisch kijken naar vragen en problemen in de complexe wereld van de ruimtelijke ordening en fysieke leefomgeving. We kunnen en gaan niet één-twee-drie antwoord geven op vragen. Daarnaast hebben we ook geen voorspellende gave waarmee we de consequenties van toekomstige wet- en regelgeving kan benoemen. Wel kunnen we met onze kennis en ervaring op het brede vlak van de ruimtelijke ordening organisaties en bedrijven op strategisch, plan- en beleidsmatig niveau helpen. We kunnen, samen met u als opdrachtgever, helpen bij het formuleren van integrale oplossingen. Hoe we dat doen? Door het stellen van de juiste vragen en, samen met u, te kijken naar de vraag achter de vraag.  En door het bij elkaar brengen en verbinden van mensen en disciplines. Wat is de huidige situatie, waar wilt u naartoe en wat is daarvoor nodig?

Waarom is Eric de Bruin Interim en Advies juist bijzonder? We weten we kunnen en wat onze sterke punten zijn. We weten ook waar anderen beter in zijn dan wijzelf. Om u de best mogelijke oplossing te bieden zoeken we waar mogelijk de samenwerking met anderen. Afhankelijk van de opdracht kan deze samenwerking bestaan uit het gezamenlijk werken aan een vraagstuk of uit het klankborden over een specifiek onderwerp. Bij voorkeur werken we samen met mensen binnen uw eigen organisatie zodat u als opdrachtgever er ook na afloop van de opdracht nog iets aan heeft, maar indien nodig organiseren we deze samenwerking ook buiten uw eigen organisatie. Dit alles gebeurd in overleg met u zodat u maximaal profiteert van het beste uit mensen en er altijd sprake is van maatwerk. Elke opdracht is immers anders en vraagt om iets anders.

Op deze site ziet u precies wat we allemaal voor u kunnen betekenen en – zeker zo belangrijk – hoe we met elkaar in contact kunnen komen.